Porno see me see yu veb kamera free chat srbija brunei dating forum

Hardver i softver treba da omoguće rekonstrukciju presretnutog saobraćaj do nivoa aplikacije i filtriranje po: a) korisničkom imenu ili korisničkom telefonskom broju; b) adresi elektronske pošte; v) IP adresi (ili opsegu); g) MAC adresi; d) IM (instant messenger) identifikaciji. Ovi tehnički uslovi stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja. dr Jovan Radunović ::: Pozdrav, Sloba Radili su oni (BIA, tj. Jedino mogu da se plase oni koji nesto kriju a protivzakonito je jer nadležni državni organ ovlašćen za elektronski nadzor ne sme zloupotrebiti taj polozaj.

Stupanjem na snagu ovih tehničkih uslova, prestaje da važi odluka Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, broj: 08-345-11/07 od 2. DB) to i ranije, samo su sad kao rešili da budu transparentni i pokriveni propisima. Biniti se protiv ovoga je apsurdno koliko i buniti se protiv policije.

Pružalac Internet usluga je dužan da, u okviru svog tehničkog sistema, obezbedi hardver i softver za monitoring saobraćaja između proizvoljnog pretplatnika, preko pružaoca Internet usluga, prema trećem Internet provajderu.

Hardver i softver, koji obezbeđuje pružalac Internet usluga, treba da omoguće: a) pasivni monitoring Internet aktivnosti u realnom vremenu; b) prikupljanje i analizu statistike Internet aktivnosti; v) presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja (attachment) i obradu Web mail-a; g) presretanje IP telefonskog saobraćaja, faksimila i IP video saobraćaja; d) presretanje IM (instant messenger) saobraćaja; đ) presretanje saobraćaja na peer-to-peer mrežama. godine Broj: 1-01-110-14/08 PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA prof.

Ovo su mere koje se u krajnjoj nuzdi uvode *eventualno* na vrlo ograniceni period trajanja u situacijama izuzetno vanrednih stanja (tipa 9-11), a ja ne vidim da Srbija ima realnu potrebu za takvim necim.

Pozdrav, Sloba twiddle: Cini mi se da nisi shvatio poentu.

Ovde se ne radi o ovlascenom pracenju osumnjicenih ili grupe osumnjicenih.

Porno see me see yu veb kamera free chat srbija-1Porno see me see yu veb kamera free chat srbija-36Porno see me see yu veb kamera free chat srbija-40

Praktično, to ti je kao da se svi fiksni i mobilni telefoni prisluškuju, bez ikakve sudske odluke (što bi se reklo po defaultu) i bez ikakvih mehanizama za sprečavanje zloupotreba. U stvari, odavno je nedopustivo, samo ga sad ozakonjuju. I, da te preduhitrim, cut the crap o tome kako nema šta da brinem ako se na netu ponašam kao uzorni građanin. Slobodan Miskovic: Pa ti mozda ne vidis ali ocigledno je da su potrebne takve mere cim su one donesene ili bar postoji opravdana sumnja da su potrebne.

Navedena obaveza može se ostvariti u okviru svog tehničkog sistema ili u okviru tehničkog sistema nadprovajdera.

Pružalac Internet usluga dužan je da, u okviru svog tehničkog sistema obezbedi hardver i softver za pasivni monitoring u realnom vremenu, servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka akvizicionom centru nadležnih državnih organa.

I, naravno, to je jedan od razloga što ne daju drugim operatetima da dovlače net u Srbiju (nije samo monopol Telekoma u pitanju). Da podsetim i policija ima pravo u skladu sa zakonom da vas lisi slobode i zatvori ali to naravno ne cini prema ljudima koji nisu prekrsili nijedan zakon ili koji nisi pravosnazno osudjeni tako da se ovog dokumenta mogu plasiti i buniti samo oni koji imaju nesto protivzakonito da kriju. Ovde se ne radi o ovlascenom pracenju osumnjicenih ili grupe osumnjicenih.

Ovde se radi o blanko masovnom nadzoru i arhiviranju podataka, bez ikakvih ograda u pogledu nacina koriscenja tih podataka.

Leave a Reply